Llywodraethwyr

Trefn dewis aelodau i gystadlu mewn Cystadlaethau / Timau Chwaraeon - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2016-17 - cliciwch yma

Hawl i gyfarfod gyda'r Llywodraethwyr - cliciwch yma

RHESTR LLYWODRAETHWYR

MANYLION CYSWLLT

SWYDDOGAETH

CATEGORI

Llion Williams

Cysyllter â’r ysgol/Clerc

Prifathro

 

Ffrancon Williams Cysyllter â’r ysgol/Clerc Cadeirydd Cymunedol
Nia Jones Cysyllter â’r ysgol/Clerc s-gadeirydd Ll. Cymunedol ychwanegol
Dr Catrin Elis Williams catrinelis@aol.com   A.A.Ll
Dr Elin Walker Jones elinmwj@btinternet.com Cynrychiolydd AAA A.A.Ll
Jason Walford Davies Jason_Walford_Davies@hotmail.com   A.A.Ll
Kathy Sion Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Cymunedol
Sonia Pritchard Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Cymunedol
Jason Burke Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Peredur Williams Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Sian Eleri Morgan sianelerimorgan@fsmail.net   Rhieni
Aled Davies Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Sian Whitton Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Staff Ategol
Ann Gash Cysyllter â’r ysgol/Clerc Dirprwy Bennaeth  
Gwenda Edwards Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Athro Lywodraethwyr
Della Wyn Jones dellawynjones@gwynedd.llyw.cymru Clerc