Staff

PRIFATHRO Mr Llion Williams DIRPRWY Mrs Ann Gash    
           
ATHRAWON Blwyddyn 5 a 6 Blwyddyn 3 a 4 Blwyddyn 1 a 2 Dan 5 CPA
  Miss Glenda Rigby
Mr Rhun Griffith
Mrs Elin Williams
Mr Carl Evans
Mrs Sioned Jones
Mrs Anona Farrell Jones
Mrs Gwenda Edwards
Mrs Nia Thomas
Mrs Lowri Elis
Mrs Esyllt Bryn Jones (rhan amser)
Mrs Ann Gash
Mrs Ruth Owen
Mrs Ceinwen Dwyfor-Clark
Ms Sioned Roberts (rhan amser)
Mrs Cheryl Roberts
           
CYMORTHYDDION DOSBARTH Mrs Gillian Davies
Miss Sian Evans
Mrs Sian Whitton
Mrs Llinos Davies Jones Miss Delyth Roberts
Miss Sioned Hughes
Miss Anita Williams
Mrs Bethan Owens
Mrs Emma Roberts
Miss Louise Roberts
Miss Stacey Davies

 
           
CYMORTHYDDION ADDYSG
ARBENNING
Miss Bethan Wiliams
Miss Ffion Jones
Claire Roberts
       
           
STAFF SWYDDFA Mrs Anne Owen
Mrs Della Jones
       
           
GOFALWR A STAFF GLANHAU Mr Arwel Owen
Mrs Caron John
Mrs Heather Price
Mrs Jan Gallagher
     
           
STAFF Y GEGIN Mrs Heulwen Parry
Mrs Jane Ellis
Mrs Caron John
Mrs Heather Price

     
           
GORCHWYLWYR AMSER CINIO Mrs Anne Owen
Mrs Eirlys Hughes
Mr Arwel Owen