Urdd

logo urdd

Mae’r Urdd yn flaenllaw ym mywyd yr ysgol, bydd gweithgareddau i blant o Blwyddyn 1 – 6, yn ystod tymor y Nadolig, fel arfer ar nosweithiau Iau
.
Anfonnir rhaglen i rieni yn nechrau Medi. Bydd cyfle i blant blwyddyn 5 a 6 fynychu gwersylloedd Glan Llyn a Llangrannog yn nhymor yr haf.

Byddwn yn cystadlu’n flynyddol yn yr Eisteddfodau, ar amrediad o gystadlaethau e.e. cân actol, cyflwyniad dramatig, dawnsio disgo, canu, llefaru a’r testunau cartref fel celf a chrefft, llenyddiaeth a barddoniaeth.


Cymerir rhan mewn cystadlaethau chwaraeon megis pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd, gala nofio a mabolgampau Cylch Bangor/Ogwen ac Eryri.

Caneuon Can Actol - cliciwch yma

Dyma ddyddiadau pwysig i'w cofio :-

Eisteddfod Cylch yr Urdd Dan 12 oed - Ysgol Dyffryn Ogwen – 16/03/19

Celf a Chrefft yr Urdd (Cylch) - Ysgol Cae Top – 01/04/2019

Celf a Chrefft yr Urdd (Sir) - i'w drefnu

Eisteddfod Symudol yr Urdd – 20/03/19

Eisteddfod Sir Eryri yr Urdd Dan 12 oed - Neuadd PJ – 30/03/19

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a’r Fro – 27/05/19 – 01/06/19