Ysgol Werdd


green group

Y Grŵp Gwyrdd
Ni ydy’r Grŵp Eco Gwyrdd newydd 2017 – 2018 ysgol y Garnedd. Rydym yn sicrhau bod Ysgol y Garnedd yn cyflawni a chadw egwyddorion bod yn Ysgol Wyrdd.

Rydym yn gweithio gyda’n gilydd I godi ymwybyddiaeth o’r angen i ofalu am yr amgylchedd.

Rydym yn cynorthwyo'r ysgol i edrych ar ôl yr amgylchedd drwy:

• lleihau Gwastraff
• Arbed ynni ac adnoddau naturiol
• Lleihau a rhwystro llygredd
• Edrych ar ôl yr amgylchedd lleol a byd eang
• Teithio yn ddoeth
• Byw’n iach

Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd iawn i godi ymwybyddiaeth o'r angen i ofalu am ein hamgylchedd. Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau megis disgo, diwrnod gwisg ffansi, diwrnod cyfnewid dillad ayyb i godi arian i brynu pethau megis planhigion.


Aelodau’r Grŵp Gwyrdd 17/2018
Gwenno, Matthew, Elin Mair, Ruby Fench, Leon, Ruby-Jo, Lilly May, Leo-Alfie, Cain Bryn, Paul, Molly, Ion.


Blaenoriaethau am 2017 – 2018:

Tymor 1
Tymor 2
Tymor 3
Trefnu diwrnod Cyfnewid Dillad
Gwneud arolwg amgylcheddol Eco Sgolion

 

i-movie
Sefydlu Ditectif Ynni
Arddangosfa yn y neuadd
Diwrnod dysgu da
Trefnu bod Esyllt Eco-Sgolion yn dod i gyfarfod y Grŵp Gwyrdd
Trydaru unwaith y tymor.
Compostio
Diwrnod Dim Trydan
Sut mae pawb yn dod i’r ysgol?
Trydaru
Cystadleuaeth Garddio;
Cystadleuaeth Bwgan Brain;
Trydaru