Clwb

Mae Clwb y Garnedd LTD yn cynnig 4 clwb gofal ar gyfer plant yr ysgol:

Clwb Brecwast 7.30 y.b – 9.00 y.b
Clwb Cinio (Amlap) 11.00 y.b. – 1.00 y.h
Clwb Cwtch 1.00 y.h – 3.00 y.h
Clwb Ar Ôl Ysgol 2.50 y.h – 6.00 y.h

Yn ogystal mae'r Clwb yn rhedeg Clwb Gwyliau 7.30 y.b -6.00 y.h yn cynnig gweithgareddau a thripiau i blant yn ystod y gwyliau a dyddiau HMS.

Lleolir y Clwb yn y caban ar dir yr Ysgol.

Cysylltwch: clwbygarnedd@hotmail.co.uk
Miss Lucy Williams 07933936777

 

Clwb Brecwast - cliciwch yma

Clwb Amlap - cliciwch yma

Clwb Cwtch - cliciwch yma

Clwb Ar ol Ysgol - cliciwch yma

Datganiad o bwrpas :

Ein nod yw darparu gofal o ansawdd ar gyfer plant 2 a hanner i 11 yn ystod oriau 7.30-6 , sydd hefyd yn fforddiadwy ac o fewn cyrraedd. Ein gobaith yw y gall ein gwasanaeth gefnogi teuluoedd sy'n gweithio a'r rhieni sydd mewn addysg neu'n derbyn hyfforddiant"

Cwynion

Dylid cyfeirio cwynion cychwynnol ynghylch eich gwasanaeth:

Alison Williams (Perchennog)
Lucy Williams

I gael ar olwg ar ein gweithdrefn lawn ynghylch cwynion, gweler y llawlyfr rhieni.

Rydym wedi ein cofrestru gyda'r AGGCC.

AGGCC Rhanbarth Gogledd Cymru,
Adeiladau'r Llywodraeth,
Sarn Mynach,
LL31 9RZ
Ffon:03000625609
E-bost: CSSIW.North@wales.gsi.gov.uk

I weld ein Polisi Mynediad, gweler y llawlyfr llawn ar gyfer rhieni.