Green School

grwp gwyrdd


Y Grŵp Gwyrdd (Welsh only)
Ni ydy’r Grŵp Eco Gwyrdd newydd 2018 – 2019 ysgol y Garnedd. Rydym yn sicrhau bod Ysgol y Garnedd yn cyflawni a chadw egwyddorion bod yn Ysgol Wyrdd.
Rydym yn gweithio gyda’n gilydd i godi ymwybyddiaeth o’r angen i ofalu am yr amgylchedd.
Rydym yn cynorthwyo'r ysgol i edrych ar ôl yr amgylchedd drwy:

• lleihau Gwastraff
• Arbed ynni ac adnoddau naturiol
• Lleihau a rhwystro llygredd
• Edrych ar ôl yr amgylchedd lleol a byd eang
• Teithio yn ddoeth
• Byw’n iach
Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd iawn i godi ymwybyddiaeth o'r angen i ofalu am ein hamgylchedd. Rydym yn trefnu nifer o ddigwyddiadau megis disgo, diwrnod gwisg ffansi, diwrnod cyfnewid dillad ayyb i godi arian i brynu pethau megis planhigion.


Aelodau’r Grŵp Gwyrdd 2018/2019
Tesni Ellis, Benji Evans, Gethin Tomos, Sasha Owen, Cian Vauhan Owen, Steffan Alford, Erin Kendrick, Alaw Sion, Chloe Thomas, Emily Parry, Huw Williams, Cai Dafydd.

Blaenoriaethau am 2018/2019:

Tymor 1
Tymor 2
Tymor 3

Trefnu diwrnod Cyfnewid Llyfrau
Gwneud arolwg amgylcheddol Eco Sgolion

 

i-movie
Sefydlu Ditectif Ynni
Arddangosfa yn y neuadd
Trefnu bod Esyllt Eco-Sgolion yn dod i gyfarfod y Grŵp Gwyrdd
Trydaru unwaith y tymor.
Compostio
Diwrnod Dim Trydan
Sut mae pawb yn dod i’r ysgol?
Trydaru

Cystadleuaeth Garddio;
Cystadleuaeth Bwgan Brain;
Trydaru

Diwrnod dysgu da