Llywodraethwyr

Trefn dewis aelodau i gystadlu mewn Cystadlaethau / Timau Chwaraeon - cliciwch yma

Adroddiad Blynyddol 2017-18 - cliciwch yma
Adroddiad Blynyddol 2016-17 - cliciwch yma

Hawl i gyfarfod gyda'r Llywodraethwyr - cliciwch yma

RHESTR LLYWODRAETHWYR MANYLION CYSWLLT SWYDDOGAETH CATEGORI
Llinos Davies Cysyllter â’r ysgol/Clerc Pennaeth  
Kathy Sion Cysyllter â’r ysgol/Clerc Cadeirydd Cymunedol
Sonia Pritchard Cysyllter â’r ysgol/Clerc Is-gadeirydd Cymunedol
Jason Walford Davies Cysyllter â’r ysgol/Clerc   A.A.Ll
Jason Burke Cysyllter â’r ysgol/Clerc A.A.Ll
Elin Walker Jones Cysyllter â’r ysgol/Clerc   A.A.Ll
Gareth Bayley-Hughes Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Gareth Jones Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Iwan Williams Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Meilir Pritchard Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Rhieni
Gethyn Owen Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Cymunedol
Cynghorydd John Wyn Williams Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Ll.Cymunedol Ychwanegol
Lowri Elis Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Athro Lywodraethwyr
Liam Roberts Cysyllter â’r ysgol/Clerc   Staff Ategol
Carl Evans Cysyllter â’r ysgol/Clerc Dirprwy Bennaeth
Della Wyn Jones dellawynjones@gwynedd.llyw.cymru Clerc