Mentergarwch

Mae disgyblion yn derbyn gwersi Mentergarwch yn yr ysgol. Anogir y plant i feddwl am fusnes da a byddant yn creu cynnyrch, delio gydag arian, a dod yn gyfarwydd ag elw.

Mae gan y disgyblion ran bwysig o werthu ar stondinau ym mhob ffair haf a ffair Nadolig.

Hyd yma rydym wedi creu a gwerthu smwddi, archebu a gwerthu planhigion a chreu llechen â neges arni.


Ffurflen Archebu Pitsa - cliciwch yma


Menter Garnedd Blwyddyn 5 - Calendr Ysgol

Llythyr - cliciwch yma


Cynllun Mentergarwch Bl. 6 Ysgol y Garnedd

poster

Llythyr - cliciwch yma

Poster - cliciwch yma

 


Menter Garnedd Blwyddyn 5 - Darlun O Eiriau

art

Llythyr - cliciwch yma


Ffurflen Archebu - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld y lluniau i gyd