Staff

PRIFATHRO Mrs Llinos Davies DIRPRWY Mr Carl Evans    
           
ATHRAWON Blwyddyn 5 a 6 Blwyddyn 3 a 4 Blwyddyn 1 a 2 Dan 5 CPA
  Miss Glenda Rigby
Miss Carwen Roberts
Mr Rhun Griffith
Mr Osian Pritchard

Mrs Elin Williams
Mr Cain Thomas
Mrs Anona Farrell Jones
Miss Bethan Jones

Mrs Lowri Elis
Miss Ffion Eaton
Mrs Sioned Roberts
Mrs Mari Deiniol
Mrs Ceinwen Dwyfor-Clark
Mrs Cheryl Roberts
Mrs Emma Jones
Mr Rhys Hywel
Mrs Nia Thomas
           
UWCH GYMHORTHYDD Miss Bethan Wiliams

       
           
CYMORTHYDDION DOSBARTH CA2:

Mr Alwyn Pegler
Mrs Debbie Williams
Miss Anita Williams

Sylfaenol:

Mrs Delyth Roberts
Mrs Bethan Owens
Mr Liam Roberts
Miss Sioned Hughes
Miss Louise Roberts
Ms Erwain Rheinallt
Miss Catrin Williams
Miss Lauren Jones

Mrs Llinos Davies Jones
Mrs Wendy Roberts
Ms Dawn Owen
 
STAFF SWYDDFA

Mrs Della Jones
Mrs Yvonne Coles

       
           
GOFALWR A STAFF GLANHAU Mr Arwel Owen Mrs Heather Price
Mr Mario de Rosa
Mrs Heulwen Parry
Ms Katie Palmer
Mrs Jane Ellis  
           
STAFF Y GEGIN Mrs Heulwen Parry
Mrs Paula Irvine
Mrs Jane Ellis
Ms Charlene Creed
Mrs Heather Price Miss Jenny Williams  
           
GORCHWYLWYR AMSER CINIO Mrs Eirlys Hughes