Taith Weledol

Tu Allan


 • Adeilad Ysgol Y Garnedd
 • Adeilad Ysgol Y Garnedd
 • Adeilad Ysgol Y Garnedd
 • Lle chwarae tu allan
 • Lle chwarae tu allan
 • Lle chwarae tu allan
 • Lle chwarae tu allan
 • Plany yn chwarae yn y tywod
 • Lle chwarae tu allan
 • Lle chwarae tu allan
 • Plant yn chwarae
 • Mud kitchen - tu allan
 • Adeilad Ysgol y Garnedd

 

Tu Mewn


 • Plant yn gweithio
 • Plant yn darllen
 • Plant yn gweithio
 • Dosbarth
 • Dosbarth
 • mynydiad i dosbarth
 • Lle chwarae

 

Arddangosfeydd


 • Gwaith disgyblion - ddraig goch
 • Gwaith disgyblion
 • Gwaith Sbaen